Skoletjeneste

Museum Amager er i gang med at opbygge en skoletjeneste, der tilgodeser den nye folkeskolereform, hvor eleverne skal have en mere varieret skoledag og indgå i anderledes læringsmiljøer. På museet bruger vi derfor vintersæsonen til at tilrettelægge forløb for skoleklasser, så det er klar til forår og sommer. Derudover har vi sammen med seks andre museer fordelt over hele landet fået tildelt midler af Kulturstyrelsen til at udvikle og afprøve undervisningsforløb for børn med særlige behov med diagnoser som ADHD og autisme. Sammen indgår museerne i et netværk, der skal samle erfaringer og undersøge om museumsforløbene har en positiv effekt på eleverne. Herefter skal erfaringerne og viden på området gøres anvendelig for alle museer i landet, således at mange flere elever med særlige behov kan få glæde af museumsbesøg.

Projektet er blevet afsluttet med positive resultater. Der er blevet udviklet et best practise hæfte, hvor man kan læse om erfaringer og anbefalinger.  

Praktisk information

Rammer for undervisningen

Amagermuseet består af to firlængede gårde, der indeholder interiører, hvor eleverne kan træde ind i historien og ikke blive forstyrret af skillevægge og montrer. Nordgården indeholder billet/information og butik. Derudover er der vaskeri, sommerkøkken og smedje. Den gamle museumsgård rummer dragtudstilling i standlængen, mens hovedbygningen er en interiørudstilling med stuer fra St. Magleby, Dragør og Tømmerup. I den tidligere lo er der indrettet en malerisal med motiver fra Amager og Amagerbønder.  

Medbragte madpakker

Det er muligt at spise medbragt mad udendørs både i museets forhave, hvor der er borde og bænke og i museets rosenhave på tæpper, som kan lånes af museet. I tilfælde af dårligt vejr kan skoleklasser spise den medbragte mad ved langbordet i museets sommerkøkken.

Transport

https://dinoffentligetransport.dk/

Bil: Der findes parkeringsplads bag museet på Nordre Kinkelgade 18. 

Opførsel

Museets genstande må ikke berøres. Museet er om sommeren beboet af dyr (kaniner, grise, høns, gæs, og geder). Man kan efter undervisningens ophør gå ind til kaniner, grise og geder og klappe/ae. Det er vigtigt, at man forholder sig i ro og ikke løber efter dyrene eller klatrer på ting i indhegningerne. Dyrene må ikke fodres! Museets anvisninger skal altid følges.

Lærerrolle

Lærernes rolle er klasseledelse samt at deltage i aktiviteterne. Efter undervisningens ophør er det lærernes ansvar at holde opsyn med eleverne på museets arealer.

Til børnehaver/daginstitutioner 

Børnehaver og andre institutioner er velkomne til at gå en tur på museets område og hilse på dyrene. I bedes ringe eller sende en sms til 30108864 med antallet af personer, der har besøgt museet. I kan også sende en mail til skoletjeneste@museumamager.dk

Til Institutioner og skoleklasser

Museet tilbyder omvisninger på Amagermuseet både i og uden for åbningtiderne i hverdagene. De faste omvisninger koster 300 kr. Prisen for skræddersyede forløb, som kræver forberedelse, koster fra 500 kr.

For skoler i Dragør og Tårnby Kommune er de faste omvisninger gratis. Kontakt Leni Larsen på 30108864 eller skoletjeneste@museumamager.dk